Dafabet Thể Thao OW triển khai trả hồ sơ, xét nghiệm tận nhà
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, Phòng Công tác xã hội Dafabet Thể Thao OW TP.HCM vừa triển khai Dịch vụ trả hồ sơ đến địa chỉ khách yêu cầu, và dịch vụ xét nghiệm tận nhà...
Các Tin Khác