Ban Giám Đốc

Ban lãnh đạo:

- Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Khôi - Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Casino

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc, Phụ trách Đảng ủy Casino

- Phó Giáo sư , Tiến sĩ  Trần Minh Trường - Phó giám đốc

- Bác sĩ. CKII. Nguyễn Tri Thức - Phó giám đốc

 

 

 

Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

             
 
        
           
     Phó giám đốc
     PGS.TS. Trần Quyết Tiến  
Phó giám đốc
Phụ trách Đảng ủy Casino
  PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó giám đốc
PGS.TS. Trần Minh Trường
Phó giám đốc
BS. CKII. Nguyễn Tri Thức

 

                                                                   

                                           

                        

                                                                                

Các Tin Khác